Onderwijs

Vakafkortingen


 

Vak

Afkorting

Aardrijkskunde

ak

Bewegen en Sport

b&s

Biologie

bi

Duitse taal

du

Economie

ec

Economie en Ondernemen

eo

Engelse taal

en

Franse taal

fa

Geschiedenis en staatsinrichting

gs

Handel en administratie

had

Horizongebieden totaal

h-tot

Kunstvakken

kv1

Kunst & Cultuur

k&c

LifeStyle

h-ls

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

lob

Maatschappijleer 2

ma2

Maatschappijleer

ma

Mens en maatschappij

m&m

Mens en natuur

m&n

Mentoruur

mn

Mobiliteit en Transport

mobt

Mode en commercie

mc

Natuur- en scheikunde 1

nsk1

Natuur- en scheikunde 2

nsk2

Natuurkunde

na

Nederlands als tweede taal

nt2

Produceren, Installeren en Energie

pie

Rekenen

re

Remedial teaching

rt

SportPlaza

h-sp

Studiehulp

ster

Techniekbreed

tb

TechnoWorld

h-tw

Wiskunde

wi

Zorg en welzijn breed

zwb

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl