Schoolgids

Bestedingen ouderbijdrage

In de schoolbijdrage is een bedrag opgenomen waarmee de ouderraad bestedingen kan doen, bijvoorbeeld ondersteuning van projecten, aanschaf van leer- en hulpmiddelen maar ook voor schoolfeesten, introductiekampen etc. Deze voorstellen worden vanuit de school schriftelijk ingediend en vooraf getoetst aan het beleid van de school. Bij de ondersteuning kijkt de ouderraad vooral of er zoveel mogelijk leerlingen profijt van hebben en een goede verdeling over de leshuizen wordt verkregen. De ouderraad kan naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) als sponsor optreden.

Onderwerpen waaraan de ouderraad ondersteuning (heeft) verleend zijn:

  • Vaste sponsoring (Examenfeest / diploma uitreiking, Gala-avond, Introductiekamp onderbouw, Schoolfeest );


Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl