Ouders

Begeleiding

Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben is er een samenwerking met De Lumensgroep Eindhoven. 

Het schoolmaatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en hulpverleningsinstellingen. Naast hulpverlening heeft de schoolmaatschappelijk werker de volgende taken: signaleren, consultatie bieden, informatie en advies geven en doorverwijzen.

Ilse Vingerhoets is als schoolmaatschappelijk werker werkzaam op onze school. Ze biedt hulp aan leerlingen, ouders en/of docenten en voert gesprekken met alle betrokkenen. Als dit niet voldoende is om de problemen op te lossen, of als andere hulp nodig is, wordt bekeken welke hulpverlening of instantie hiervoor geschikt is en vindt verwijzing plaats.

Enkele voorbeelden van problemen waarbij Ilse Vingerhoets hulp kan bieden:/P>

  • pesten en gepest worden;
  • sociale vaardigheden;
  • problemen in de thuissituatie;
  • problemen op school;
  • gescheiden ouders;
  • (rouw)verwerking;
  • verslaving;
  • depressieve gevoelens
Aanmelding voor schoolmaatschappelijk werk verloopt altijd via het zorgteam.

Ilse is vanuit Lumens werkzaam op onze school. Haar contactgegevens zijn:

Tel: 06 - 14320055
i.vingerhoets@lumenswerkt.nl

aanwezig op maandagochtend, dinsdagochtend en donderdag

Meer informatie over leerlingbegeleiding vindt u hier.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl