Schoolgids
SCHOOLGIDS  

10.1 Leermiddelen

Boeken en andere leermiddelen

In het voortgezet onderwijs krijgt uw kind de verplichte schoolboeken gratis in bruikleen. Per leerling ontvangen wij een bedrag van de overheid, waarvan we de boekenpakketten betalen. Naast het verplichte boekenpakket kunnen wij het gebruik van andere lesmaterialen verplicht stellen. De volgende materialen brengen wij niet bij u in rekening:

  • leerboeken;
  • werkboeken;
  • project- en tabellenboeken;
  • examentrainingen en examenbundels;
  • eigen leermateriaal van de school met bijbehorende cd’s en dvd’s (als het voor dat leerjaar nodig is);
  • licentiekosten van digitaal leermateriaal.

Om het bestellen en leveren van de boekenpakketten en leermiddelen eenvoudig en praktisch te houden, werken wij samen met boekhandel Iddink. Deze boekhandel weet precies welke boeken en leermiddelen wij voor de verschillende leerjaren en opleidingen gebruiken.
U hoeft zich bij een bestelling van de boeken bij Iddink dus geen zorgen te maken over de juiste titel, laatste druk of het juiste deel.

Device klassen

Leerlingen die in een device klas zitten, gebruiken in de les naast enkele schoolboeken vaak een laptop. Daarbij maken ze veel gebruik van internet en digitale leermiddelen. De leerlingen die gebruik maken van een laptop van school dragen hier zorg voor.
Tijdig bestellen

Het is belangrijk om het boekenpakket tijdig te bestellen, omdat alleen dan het pakket vóór het nieuwe schooljaar kan worden geleverd. Dit betekent dat de bestelling vóór de zomervakantie moet worden geplaatst, op basis van het laatste rapport.  

Via school wordt u op de hoogte gebracht welk boekenpakket u moet bestellen (Leerweg, leerjaar ec.)

Aan het einde van het schooljaar ontvangen ouders en leerlingen precieze informatie over de opleiding waarvoor de leerling is toegelaten, de wijze waarop zij de boeken kunnen bestellen en over de aflevering van het boekenpakket.

De boekenpakketten worden besteld via de site van boekhandel Iddink (www.iddink.nl)

Kaften


Als boeken tijdens het schooljaar beschadigen, ontstaan extra kosten die op de betaalde borgsom worden ingehouden. Om schade -en daarmee extra kosten- te voorkomen, moet zorgvuldig met de boeken worden omgegaan. Uw kind moet de boeken kaften en in een stevige boekentas meenemen. Als met boekentassen wordt gegooid of sprake is van ander gedrag dat de boeken kan beschadigen, nemen wij maatregelen.
laatste wijziging: 12-06-2017
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl