Onderwijs

Mavo


Ons mavo-onderwijs (vmbo-t) sluit aan op de topsectoren in de brainportregio. Wist je dat onze mavo bij de beste 25% van Nederland hoort?

Nieuwe mavo
De mavo verandert vanaf 2024 voor alle scholen in Nederland. Naast theoretische lessen komt er ook een praktijkgericht programma in de bovenbouw. Komend schooljaar gaat de Oude Bossche Baan het praktijkgerichte programma aanbieden aan derdejaars mavo-leerlingen die het profiel Zorg en Welzijn hebben gekozen. Wij zijn de enige school in Eindhoven die haar leerlingen dit programma aan mag bieden. Deze leerlingen zullen afstuderen met een mavo-diploma dat toegang geeft tot havo en mbo-4.

Daarnaast biedt de school ook een praktijkgericht programma aan voor leerlingen die het profiel Economie & Ondernemen of Techniek hebben gekozen. Leerlingen van die profielen ontvangen, naast hun mavo-diploma, een certificaat voor het praktijkgericht programma.
De Oude Bossche Baan borduurt hier voort op het succesvolle praktijkgerichte programma van de horizongebieden in de onderbouw.

Hoe ziet deze nieuwe mavo eruit?
• In de bovenbouw van de mavo krijgen leerlingen naast de theoretische vakken vijf lesuren per week les in een praktijkvak. Een goede combinatie van denken en doen!

• Leerlingen ontwikkelen brede, praktische vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen en planmatig werken. Deze vaardigheden bereiden de leerlingen nog beter voor op verschillende opleidingen (havo en mbo) en beroepen.

• Het praktijkgerichte onderwijs wordt samen met bedrijven uit de regio ontwikkeld en uitgevoerd. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld ook hoe je een gesprek voert met een opdrachtgever.

• Thema’s als duurzaamheid, technologie, gezondheid en globalisering komen aan bod bij de nieuwe mavo.

Op het Stedelijk College OBB is de lob-coach het aanspreekpunt voor de leerling en ouders en de spil van de begeleiding Daar waar nodig kan de leerling begeleiding krijgen op zowel het gebied van leren als op sociaal-emotioneel gebied. Deze ondersteuning kan bestaan uit jongeren coaching, leerlingbegeleiding, ondersteuningslessen en andere vormen van begeleiding.

Vragen?
> Koen Meulendijks, decaan : kmeulendijks@stedelijkcollege.nl
> Ernaline Folkerts, teamleider kader / mavo 2, 4 en 4: efolkerts@stedelijkcollege.nl


nieuwe mavo obb website_bewerktLocatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl