Onderwijs

Vmbo

Het Stedelijk College Eindhoven weet dat kennis voor leerlingen belangrijk is. We willen hen ook laten ervaren wat ze met die kennis kunnen doen. Daarom geven wij onderwijs waarbij ze met hun hoofd én met hun handen werken. En met elkaar. Zo bereiden we onze leerlingen voor op hun vervolgopleiding en de moderne maatschappij. Dit doen we door het aanbieden van 21st Century Skills, vaardigheden die een moderne leerling nodig heeft in de 21e eeuw.

De afkorting vmbo staat voor Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs. Het vmbo aan de Oude Bossche Baan kent naast de mavo (de theoretische leerweg) de volgende leerwegen:
B basisberoepsgerichte leerweg
K kaderberoepsgerichte leerweg
G gemengde leerweg

In de eerste twee leerjaren (onderbouw) krijgen alle leerlingen les in algemeen vormend onderwijs en in een breed pakket theorie- en praktijkvakken, de zogenaamde horizongebieden. In leerjaar 3 (bovenbouw) kiezen de leerlingen binnen hun leerweg voor een profiel. Er zijn drie sectoren die wij aanbieden: techniek breed, zorg en welzijn breed en economie. Binnen deze sectoren kunnen onze leerlingen kiezen uit vernieuwde profielen.

De sector Economie biedt het profiel "Economie en Ondernemen" (E&O) aan.
De sector Techniek kent 3 profielen  "Produceren, Installeren en Energie" (PIE),  "Bouwen, Wonen en Interieur "(BWI) en "Mobiliteit en Transport" ( MT).
De sector Zorg en Welzijn biedt het profiel "Zorg & Welzijn" (Z&W) aan. Binnen Zorg en Welzijn kun je kiezen voor een Horeca-accent.

Leerlingen die van de basisschool een kader+ advies hebben, krijgen in het eerste schooljaar les op mavo niveau. In dit jaar wordt gekeken of een leerling een kader- of mavo leerling is. In principe gaat de leerling vanaf het 2e leerjaar op de best bij hem passende leerweg verder.
Voor leerlingen die een technisch vak op mavo niveau willen volgen is er de zogenaamde gemengde leerweg in klas 3 en 4 van de mavo.
Het BBL-leerwerktraject is er voor leerlingen binnen de basisberoepsgerichte leerweg, die meer praktisch bezig willen zijn. Deze leerlingen gaan 2 dagen per week op stage en krijgen 3 dagen per week een praktijk en theoretisch programma op school.

Diplomering en doorstroming
De meeste van onze leerlingen stromen door naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo). De leerweg waarin een leerling examen doet, geeft recht op een bepaald niveau binnen het mbo.

Voor meer informatie over de verschillende leerwegen, kijk in onze brochures onder: Info en contact
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl