Ouders

Ouderraad

De ouderraad wordt door en uit ouders gekozen. Het doel van deze raad is:
  • het bevorderen van de samenwerking tussen ouders, docenten en leerlingen;
  • het, in algemene zin, behartigen van de belangen van de ouders.

Het huishoudelijk reglement van de ouderraad ligt op de school ter inzage.

De raad probeert zijn doelen te bereiken door:

  • het houden van maandelijkse vergaderingen gedurende het schooljaar;
  • overleg met de schoolleiding en andere groeperingen in de school;
  • het geven van adviezen en organiseren van voorlichtingsavonden;
  • het verlenen van diensten aan school bij bijzondere evenementen;
  • het geven, gevraagd en ongevraagd, van advies aan de Medezeggenschapraad (MR);
  • het beheren van de vrijwillige ouderbijdrage en het op zorgvuldige wijze inzetten van de gelden ten gunste van de zittende leerlingen.

 

Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl