Activiteiten

Leerlingactiviteiten

Voor alle leerlingen zijn er het hele schooljaar verschillende activiteiten en evenementen gepland. Aan het begin van het schooljaar is er een introductie, die wordt afgesloten met een schoolkamp voor de eerste jaarsleerlingen en een sport/speldag voor de overige leerjaren.
Voor de herfstvakantie vindt de traditionele Color Run plaats. Sinterklaas wordt gevierd in de onderbouw en de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), 
Ook wordt in alle leerjaren Kerstmis gevierd. Verder organiseren wij de traditionele theateravonden.
Tijdens de evenementendagen hebben de tweede jaarsleerlingen een sportdag en brengen een bezoek aan een pretpark. De derde jaarsleerlingen kunnen kiezen voor het thuisprogramma, of voor één van de activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd zoals een aantal buitenlandse reizen (Londen, Berlijn en wellicht weer Istanbul).
De eindexamenleerlingen gaan op de laatste dag voor het examen een dagje uit met de mentor.
De leerlingen van de afdeling EOA hebben een programma wat 2 dagen duurt. De eerste en tweede jaars leeringen  hebben ook een sportdag en een mentordag. Het schooljaar wordt afgesloten met de diploma-uitreiking voor de geslaagde examenkandidaten en een certificatenuitreiking voor de uitstromers van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) en een feestavond voor de onderbouw en de EOA.
Ook is er een bovenbouwfeest.

Naast deze activiteiten zijn er nog allerlei projecten waar onze leerlingen in het onderwijs aan deel nemen.
U kunt deze activiteiteiten vinden in onze jaarkalender, deze vindt u hier.

In verband met de coronapandemie zullen niet alle activiteiten doorgaan, u wordt hiervan op de hoogte gebracht via de mail.

Meer informatie over de bekostiging van leerlingactiviteiten vindt u hier.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl