Leerlingen

Huiswerk

Huiswerk hoort nadrukkelijk bij het onderwijs. Door het maken van huiswerk leren onze leerlingen zelfstandiger met hun werk om te gaan. Een belangrijke eigenschap bij nagenoeg elke vorm van vervolgonderwijs. Daarnaast geeft het huiswerk ook aan ouders meer inzicht in het werk op school. Leerlingen die hun huiswerk liever onder begeleiding op school maken, kunnen gebruik maken van de huiswerkklas. Incidenteel kan dit aan een leerling geadviseerd worden. 

Afspraken
Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop met huiswerk wordt omgegaan. Deze afspraken zijn hier terug te vinden.

 
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl