Leerlingen

Begeleiding

Tijdens de verschillende leerjaren is er specifieke onderwijsondersteuning.

Uitgebreide informatie over onze leerlingbegeleiding en de daarbij betrokken personen, vindt u hier.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl