Activiteiten

Vakexcursies

In de onder- en bovenbouw worden excursies georganiseerd in het kader van het lesprogramma. Zo hoort bij het vak Kunst & Cultuur een museumbezoek en bij de praktijkvakken activiteiten die gericht zijn op de beroepsrichting. In de onderbouw gaan leerlingen op bezoek bij een bedrijf of instelling in het kader van hun L.O.B., als onderdeel van het gekozen horizonprogramma. 

In verband met de coronapandemie zullen niet alle activiteiten doorgaan, u wordt hiervan op de hoogte gebracht via de mail.

Meer informatie over de bekostiging van vakexcursies vindt u hier.
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl